Usługi BHP i PPOŻ Łuków | Szkolenie z pierwszej pomocy

Usługi BHP i PPOŻ Łuków | Szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenie Okresowe BHP i PPOŻ Firepoint Łuków

Szkolenie Wstępne BHP i PPOŻ Łuków

Każdy nowy pracownik przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego BHP. Celem tego szkolenia jest zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawienie mu istotnych informacji dotyczących bezpiecznego wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenia okresowe BHP i PPOŻ w firmie Firepoint składa się z trzech głównych obszarów wiedzy:

  • BHP
  • PPOŻ
  • Pierwsza pomoc

 

Szkolenia okresowe BHP mają na celu aktualizację i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od rodzaju stanowiska, istnieją określone terminy przeprowadzania tych szkoleń.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się dla stanowisk, na których osoba jest odpowiedzialna za kierowanie innymi pracownikami, w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Dla pozostałych stanowisk, termin ten wynosi 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Kolejne szkolenia okresowe BHP są prowadzone w formie instruktarzu dla stanowisk robotniczych i powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jednakże, jeśli na danym stanowisku występują szczególne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Dla pracowników na stanowiskach biurowych szkolenia okresowe powinny odbywać się raz na 6 lat, natomiast dla osób kierujących pracownikami – raz na 5 lat.

Szkolenia okresowe BHP i PPOŻ w firmie Firepoint składają się z trzech głównych obszarów wiedzy: BHP, PPOŻ oraz pierwsza pomoc. Dzięki kompleksowemu podejściu, szkolenie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dla pracowników. Po zakończeniu szkolenia, przeprowadzany jest egzamin sprawdzający. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, które powinno być przechowywane w aktach osobowych pracownika.

W Firepoint szkolenia okresowe BHP i PPOŻ są przeprowadzane bezpośrednio u klienta, dzięki czemu nie ma potrzeby martwić się o koszty dojazdu – są one wliczone w cenę szkolenia.

Nie zwlekaj i zadzwoń do nas!

Niech o bezpieczeństwo
Twoje i Twojej firmy zadbają najlepsi!

Nie zwlekaj i napisz do nas!

Dowiedź się więcej o usługach dla Ciebie i Twoich współpracowników!