Usługi BHP i PPOŻ Łuków | Szkolenie z pierwszej pomocy

Usługi BHP i PPOŻ Łuków | Szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenie Wstępne BHP Łuków

szkolenia wstępne bhp łuków

Każdy nowy pracownik, praktykant oraz stażysta przed dopuszczeniem do pracy musi zostać przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to niezwykle istotny krok, który ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz ochronę zdrowia i życia pracowników. Pracodawca pełni kluczową rolę jako osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia BHP.

Szkolenie BHP można podzielić na dwa etapy, aby zapewnić kompleksowe przyswojenie wiedzy. Pierwszym etapem jest instruktaż ogólny, który przeprowadza pracownik służby BHP. W ramach tego etapu, uczestnicy szkolenia poznają podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w Kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy.

Drugim etapem jest instruktaż stanowiskowy, który przeprowadza bezpośredni przełożony danego pracownika. Ten etap ma na celu zapoznanie pracownika z konkretnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na jego stanowisku oraz z zagrożeniami specyficznymi dla wykonywanej pracy.

Jeśli poszukujesz profesjonalnej firmy, która przeprowadzi szkolenia w Twojej firmie, zgłoś się do Firepoint! Jesteśmy specjalistami w dziedzinie szkoleń BHP i oferujemy kompleksowe szkolenia wstępne. Nasze szkolenia opierają się na praktycznych i teoretycznych aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniając pracownikom solidną podstawę wiedzy.

Podczas szkoleń w Firepoint, Twoi pracownicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przekazujemy również informacje dotyczące czynników środowiska pracy występujących na danym stanowisku, ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia.

Firma Firepoint oferuje szkolenia wstępne BHP. Przekazujemy wiedzę w formie praktycznej oraz teoretycznej!

Podczas szkoleń w Firepoint, Twoi pracownicy zostaną zaznajomieni z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  • informacjami o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
  • wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
  • wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

 

Nie zwlekaj, skontaktuj się z Firepoint i zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników!

Nasi wykwalifikowani instruktorzy posiadają bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, co umożliwia nam dostarczenie wysokiej jakości szkoleń. Zapewniamy praktyczne umiejętności i wiedzę, które są niezbędne do bezpiecznego wykonywania powierzonych obowiązków.

Nie zwlekaj i zadzwoń do nas!

Niech o bezpieczeństwo
Twoje i Twojej firmy zadbają najlepsi!

Nie zwlekaj i napisz do nas!

Dowiedź się więcej o usługach dla Ciebie i Twoich współpracowników!