Usługi BHP i PPOŻ Łuków | Szkolenie z pierwszej pomocy

Usługi BHP i PPOŻ Łuków | Szkolenie z pierwszej pomocy

Oświetlenie Ewakuacyjne Łuków

Oświetlenie Ewakuacyjne Łuków

Oświetlenie ewakuacyjne pełni istotną rolę w zapewnieniu bezpiecznych warunków podczas ewakuacji. Jego głównym zadaniem jest oświetlenie znaków umieszczonych przy wyjściach awaryjnych oraz poprawa widoczności dróg ewakuacyjnych. W praktyce, oświetlenie ewakuacyjne powinno być stosowane w zamkniętych pomieszczeniach oraz na drogach prowadzących do tych pomieszczeń. Dodatkowo, jest ono wykorzystywane w szpitalach, placówkach przeznaczonych dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej oraz w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej o wysokim lub dużym stopniu zabudowy.

Gdy następuje utrata zasilania w budynku, na przykład w przypadku awarii zasilania lub po uruchomieniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oświetlenie ewakuacyjne automatycznie się uruchamia. Norma PN-EN 1338 wprowadza podział oświetlenia ewakuacyjnego na trzy kategorie:

  1. Oświetlenie dróg ewakuacji: Skupia się na oświetleniu dróg prowadzących do wyjść awaryjnych. To zapewnia czytelność i orientację dla osób ewakuujących się.

  2. Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka: Jest to oświetlenie stosowane w obszarach, które są szczególnie narażone na ryzyko w przypadku ewakuacji, na przykład w pobliżu łatwopalnych materiałów lub urządzeń specjalistycznych. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie odpowiedniej widoczności w tych obszarach.

  3. Oświetlenie strefy otwartej (antypaniczne): Koncentruje się na oświetleniu obszarów zewnętrznych, takich jak place, podwórka czy parkingi, które są używane podczas ewakuacji. Oświetlenie to ma na celu zmniejszenie paniki i ułatwienie poruszania się osobom ewakuującym się w otwartych przestrzeniach.

W celu uzyskania szczegółowych zaleceń dotyczących poszczególnych rodzajów oświetlenia ewakuacyjnego, skontaktuj się z nami!

Nie zwlekaj i zadzwoń do nas!

Niech o bezpieczeństwo
Twoje i Twojej firmy zadbają najlepsi!

Nie zwlekaj i napisz do nas!

Dowiedź się więcej o usługach dla Ciebie i Twoich współpracowników!